Visie / missie

Ons doel is aandacht vragen voor Fair Trade en meer omzet maken in de eerlijke handel voor producenten in niet- westerse culturen. Wij betalen een eerlijke prijs aan producenten zodat zij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en zo de producten op een eerlijke en duurzame wijze kunnen maken. Door producten bij de Wereldwinkel te kopen draag je bij aan huisvesting, voeding, scholing voor kinderen en ondersteuning aan medische voorzieningen.
 
 
Wat is eerlijke handel? (Fair Trade)
Wereldwinkels vinden dat handel eerlijk moet zijn. Daarom hebben ze regels opgesteld waarin staat wat eerlijke handel is. In het kort gaat het hierom:
- handel met respect voor mens en milieu
- menswaardige omstandigheden ( geen kinderarbeid en gelijke behandeling van mannen en vrouwen.)
- duurzame handelsrelaties met producenten en een goede prijs voor hun producten (leefbare lonen)
- ondersteuning bij product ontwikkeling
- inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners (transparantie)

Niet alleen de producenten moeten aan deze criteria voldoen maar ook de importeurs die aan Wereldwinkels leveren en de Wereldwinkels zelf. Eerlijke handel is namelijk gelijkwaardige handel. Iedereen moet zich aan de regels houden.
 
 
Wie zijn de producenten?
Het zijn bijvoorbeeld koffieboeren, zilversmeden en houtsnijders. Mensen die vaak thuis of in een klein atelier werken en met weinig middelen prachtige producten maken. Vaak zijn ze aangesloten bij grotere organisaties, soms ook niet. De producenten leven in de armste landen van de wereld. Vaak hebben ze geen stromend water, eten of medicijnen, wonen ze in krotten en kunnen de kinderen niet naar school. Deze mensen zijn blij dat er Wereldwinkels zijn die hun spullen verkopen.